Ljudi često smatraju da je to pojam koji označava izradu web stranice, ali to nije tako. Postoji velika razlika između dizajniranja i programiranja, te vještina potrebnih za dizajniranje i programiranje.
Web dizajn je grafička i umjetnička djelatnost. Uspješni web dizajner mora biti upoznat sa pojmovima kao što su HTML i CSS, ali i da ima kreativnost da osmisli ugodan i upotrebljiv dizajn. Dizajniranje internet stranice isto je kao i grafički dizajn časopisa, samo što su pojedine stranice povezane linkovima. Pritom je važno i da web stranica udovoljava nekim općim standardima, te da bude pregledna i dostupna. Svaki dio web stranice je zasebni HTML dokument koji ima svoju adresu, a svi su složeni u jednu cjelinu na naslovnici. Iako mnogi smatraju da je web dizajn kompliciran zbog tehnologije, to u stvari nije tako. Naučiti HTML i CSS je lagano, ali problem je u "žici" koju treba imati za posao jer ovo je više umjetnost nego znanost. Postoji niz stranica koje nude besplatne dizajne ili predloške, pa preostaje jedino da se malo promjene boje i detalji. Može se slobodno početi učiti i HTML, jer sve što se učini jednostavno se pobriše u slučaju pogreške.
Ukoliko je ipak potrebna komplicirana stranica, tada se ipak preporuča angažiranje profesionalnog dizajnera, pogotovo za komercijalne stranice.