Za nas je web dizajn proces kreiranja, izrade i unaprijeđenja internet stranica koje svojim mogućnostima zadovoljavaju potrebe klijenta i njihovih korisnika. Web dizajn je veoma popularna i tražena dijelatnost današnjice, koja pokazuje rastući potencijal. Web je veoma živ medij koji se razvija tehnološki i estetski - način korišćenja i kreiranja web-a će se zasigurno mijenjati u budućnosti, ali potreba za web dizajnerom kao osobi koja kreira vizuelni interfejs, tek dobija svoje značenje. Veliki izazovi nas očekuju - interakcija, korisnički orijentisan dizajn i modularan dizajn su samo neki od pojmova koji predstavljaju fokus aktuelnih istraživanja u oblasti web dizajna.
Posao web dizajnera obuhvata nekoliko oblasti i veoma često se od web dizajnera očekuje poznavanje internet marketinga, programiranja kao mnogih drugih kreativnih i tehničkih oblasti koje ulaze u okvir jednog web projekta. Da biste izašli u susret svim ovim zatevima potrebno je uložiti mnogo truda i napora kako biste savladali sve tehnike i uskladili ih sa zahtevima klijenata.