ZOI '84

Međunarodni Olimpijski komitet je 1978 god. dao dozvolu Gradu Sarajevo za organizaciju ZOI. Organizacija Igara zahtjevala je potpuno sposoban tim ljudi, od kojih se očekivalo da obezbjedi i realizira plan i program održavanja ZOI. Danas je ovo Kantonalno Javno Preduzeće koje zapošljava oko 140 iskusnih i kreativnih lica, koja imaju za cilj oživljavanje olimpijskog duha kao obezbjeđivanje neophodnih aktivnosti za organizaciju novih olimpijskih igara u Sarajevu.

U posjedu KJP ZOI'84 OCS D.O.O. je i bob i sanjkaška staza na Trebeviću, koja je,a zajedno sa svim objektima na ovoj planini, uništena tokom protekle Agresije na BiH. Obnova bob i sanjkaške staze na Trebeviću zahtijeva ogromna finansijska sredstva, koje KJP ZOI'84 OCS D.O.O. trenutno nije u mogućnosti izdvojiti.S ciljem oživljavanja ove planine i njegovanja njenih vrijednosti i potencijala KJP ZOI'84 OCS D.O.O. namjerava u narednom periodu realizirati niz ljetnih sadržaja.

Mnogi objekti izgrađeni tokom ZOI 1984 su porušeni za vrijeme agresije na BIH .KJP ZOI ’84 OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO D.O.O. je u proteklom periodu učinio mnogo na rekonstrukciji objekata kao i obogaćivanju trenutne ponude na našim olimpijskim ljepoticama ali i u olimpijskom kompleksu Zetra.                                                                                            
                                                                                                         OLIMPIJSKI GRAD SARAJEVO Grad Sarajevo je prošao kroz vlastitu kulturnu, sportsku, ekonomsku i turističku renesansu, zahvaljujući pripremama za održanje ZOI u Sarajevu. Pripreme su trajale godinama i kao rezultat toga u gradu je izgrađeno većina današnjih saobraćajnica, hotelskih kompleksa kako na planinama Bjelašnici, Igmanu i Jahorini, tako i u gradu, potpuno novi telekomunikcijski, električni i toplotni sistemi, sportski centri Skenderija i Zetra, kao i dvosjede i trosjede žičare i ski liftovi.

Zahvaljujući ZOI 1984 godine, cijeli svijet je čuo za Sarajevote je ovaj grad postao centar svjetskih i medijskih interesovanja.Zimske Olimpijske Igre su bez sumnje najbolja stvar koja se desila kako našem gradu tako i državi.

Na ceremoniji zatvaranja ZOI tadašnji predsjednik Međunarodnog Organizacijskog Komiteta Juan Antonio Samaranch je rekao kako je Sarajevo najbolji organzator ZOI u historiji Igara.

Olimpijski duh iz '84 još uvijek živi u ovom gradu i njegovim stanovnicima, uprkos generacijskim smjenama. Veoma smo ponosni na činjenicu da Sarajevo i danas služi kao primjer jednog od najboljih organizatora Zimskih Olimpijskih Igara cijelom svijetu.